5 myter om Sør-Afrika

Statsviter og Sør-Afrikakjenner Liv Tørres knuste myter om Sør-Afrika på seminar 1. juni. Her er de fem viktigste:

Myte: Apartheid lever fortsatt

Fakta: Apartheid betegner et sett med formelle, juridiske institusjoner som diskriminerte mennesker etter rase. Dette systemet ble avskaffet i perioden 1990-1994. Ikke dermed sagt at det ikke eksisterer forskjeller mellom ulike grupper i Sør-Afrika – disse forskjellene er fortsatt store og voksende.

Forskjellen mellom fattig og rik i Sør-Afrika er enorm. Nær halvparten av befolkningen lever på under 400 kroner i måneden, mens de ti prosent rikeste i snitt tjener 80 000. Disse forskjellene overlapper i noen grad med befolkningsgrupper, men det er mye mer riktig å si at dagens Sør-Afrika er et klassedelt samfunn, heller enn et rasedelt samfunn.

Myte: Hvite behandles som hunder i det nye Sør Afrika
Fakta:
Det er riktig at hvite mistet noen av sine privilegier med avskaffelsen av apartheid. Viktigst her er den juridiske og politiske beskyttelsen for sine privilegier som de hadde fram til for 15 år siden.

Men det er fortsatt hvite som kontrollerer det meste av eiendom og velstand i dagens Sør-Afrika. Myndighetene gjennomfører et likestillingsprogram som kalles Black Economic Empowerment (BEE), med nasjonale og regionale tiltak, kurs og tilgang til kapital. Selskaper får bonus for å ha svarte på eiersiden og som del av ledelsen i forbindelse med anbud m.m. Næringslivet er også pålagt å lage planer for å gjøre dem mer representative.

For 15 år siden satt hvite (10 prosent av befolkningen) med 85 prosent av jorda, alt av topposisjoner og all økonomisk makt samlet på sine hender og et lovverk som beskyttet dem både politisk og økonomisk.

Mye av disse ressursene ble tvangskonfiskert fra svarte på 40- og 50-tallet og gitt til hvite ettersom det vi i dag kjenner som apartheid systemet ble innført. Det finnes altså en rekke svarte sørafrikanere som selv ble fratatt ressurser, jordeiendommer, eller eierskap til naturressurser eller deres foreldre ble frastjålet ressurser. Kun 7 prosent av jorda er ”omfordelt tilbake”. Nå ønsker de, og venter på, å få tilbake det som de faktisk mener de har eiendomsrett til.

Per i dag er 24 prosent av alle toppledere svarte og 18 prosent kvinner – hvis man regner med det offentlige. Tall som kun innbefatter næringslivet ville tallene se enda pinligere ut.

Myte: Sør-Afrika er i ferd med å bli et nytt Zimbabwe
Fakta:
Det er store forskjeller mellom Sør-Afrika og Zimbabwe som gjør at Sør-Afrika er veldig langt unna å bli et nytt Zimbabwe. Sør-Afrika har en helt annen sosial struktur, demografisk sammensetning av befolkningen, grad av industrialisering og ikke minst grad av organisering og mobilisering i det sivile samfunn, herunder både organsasjonsliv, sosiale bevegelser, kritiske medier og akademia.

Myte: Det er livsfarlig å gå på gatene i Sør-Afrika
Fakta: Sør-Afrika er belastet med høy kriminalitets- og voldsstatistikk. Det skjer mer enn femti mord hver dag, men de fleste dør ikke av å gå gatelangs. Volden i Sør-Afrika rammer først og fremst den fattige befolkninga og herunder mest av alt kvinner. Som besøkende til Sør-Afrika vil du være trygg så lenge du følger fornuftige forholdsregler som å lytte til lokabefolkningen og være bevisst på hvor du befinner deg. Som overalt ellers er det også lurt å unngå å utstråle velstad, så la smykker og andre åpenbare ting du er redd for være hjemme.

Og husk at det er mye farligere å gå til sengs med noen uten beskyttelse!

Myte: Når Mandela dør går alt til helvete
Fakta: Det er ”bevegelsen” ANC som har tillit i befolkningen, og denne er mye større enn Mandela og til og med ”partiet” ANC. ANC har en rekke ledere som samlet har stått i spissen for en kollektiv ledelse og bevegelse. Over halvparten av befolkningen synes fortsatt at regjeringen gjør en god jobb.

Image: Andreas Johannesen Delsett

Prosjektleder for SAIH/Fellesrådet for Afrikas satsing på fotball-VM. Følger den norske pressedekningen av mesterskapet og blogger på vm.afrika.no.

2 svar til “5 myter om Sør-Afrika”

 1. Vidar Kristiansen

  Myte: Sør-Afrika er i ferd med å bli et nytt Zimbabwe

  Jeg mener det er mange felles trekk som kan gjøre at Sør-Afrika går samme veien som Zimbabwe. From the top of my head:
  1. Land distribution
  2. Powerty
  3. Unenployment
  4. Dissatisfaction amongst Sout African with their government.
  5. Development Aid

 2. Liv Tørres

  Helt enig i at både fattigdom, arbeidsledighet og jordfordelingsspørsmålene er skremmende høye og peker på likhetstrekk. Sosial uro i Sør Afrika er heller ikke noe godt tegn og er urovekkende. Dersom ANC ikke får en økonomisk politikk på plass som fordeler ressursene bedre er det sannsynlig at vi vil se reaksjoner fra befolkningen. Like fullt mener jeg det er langt herfra til situasjonen i Zimbabwe. For det første er ikke sør afrikanere misfornøyd med sin regjering. Overraskende nok (kanskje) er det i snitt godt over halvparten av befolkningen som hele tiden sier de er fornøyd med leveransene fra regjeringen i Sør Afrika. Videre har vi en helt annen industrialisering og sosial organisering i Sør Afrika. Viktigst av alt er det kanskje at partiene som sitter ved makten er helt forskjellige. Begge var/er frigjøringsbevegelser som skulle omstille seg til politiske partier. I ZanuPF sitter Mugabe rimelig enerådende, med sentralisert kontroll m.m. arvet etter frigjøringstiden. I Sør Afrika er det tross langt flere krefter i toppsjiktet og mange av disse representanter for demokrati og menneskerettigheter. Alt i alt store forskjeller mellom de to landene.

Send et svar