KILDETIPS

Fotball-vm handler primært om fotball, men i løpet av det månedslange mesterskapet vil det også bli tid til saker og reportasjer om andre forhold i og rundt mesterskapet, og da spesielt med fokus på vertslandet, Sør-Afrika.

Fellesrådet for Afrika og SAIH sitter på kunnskap og et stort nettverk av ressurspersoner, organisasjoner og miljøer som kan være relevant som kilder i denne dekningen.

Ta kontakt med prosjektleder Andreas Delsett (andreas.delsett(at)gmail.com / 90 96 21 91) hvis det er noe spesielt du lurer på, hvis det er noe du ikke finner, eller hvis du vil ha tak i en spesiell person eller sak. Og har du tips til kilder vi burde ha med i denne oversikten, send oss en epost!

KILDER I SØR-AFRIKA

Skal man skrive om forhold i Sør-Afrika, er det ingen grunn til ikke å bruke sørafrikanske kilder og ressurser.

Medier
The Times
er en av de største avisene i landet, med en relativt god nettutgave. The Times er også kjent for å ha en god sportsdekning.

Mail&Guardian utkommer hver fredag og er av mange regnet som den fremste kritiske graveavisa i Sør-Afrika.

Business Day er en dagsavis om næringsliv og handel, men med mye bra nyhetsstoff også på andre forhold

Forskningsmiljøer
Institute for Democracy in Africa (Idasa)
kan i all enkelhet kalles et slags sørafrikansk NUPI. Med kontorer både i Pretoria og Cape Town, og med programmer og kompetanse på alt fra demokrati og menneskerettigheter til migrasjon, hiv/AIDS og media, er de en god kilde å bruke for bakgrunnsstoff, analyse og kommentarer.

Skal man skrive om vold og kriminalitet i Sør-Afrika, kan man like gjerne snakke med de som kan noe om det. Gode steder å starte er for eksempel Centre for the Study of Violence and Reconciliation og Centre for Conflict Resolution.

Institute for Security Studies er en institusjon som også har mye kompetanse på vold, men også sikkerhetsspørsmål i en videre kontekst. Rett i forkant av VM kom de for eksempel med en svært interessant rapport om korrupsjon og interessekonflikt mellom Fifa og sørafrikanske myndigheter.

På alle de store universitetene, som University of Cape Town, Universtity of Johannesburg, University of the Witswatersrand og University of the Western Cape er det levende akademiske miljøer som kan være interessante som kilder.

Sivilsamfunn/grasrotorganisasjoner
Sør-Afrika har et svært levende og aktivt sivilsamfunn, med flere tusen organisasjoner av forskjellige slag. De senere årene har det spesielt dukket opp en rekke nettverk, bevegelser og aksjoner som er kritiske til levering av offentlige tjenester, privatisering, utkastelser, hiv/AIDS-arbeidet med mer.

SAIH har flere partnere i Sør-Afrika som jobber med forskjellige samfunnsforhold som hiv/AIDS, kjønnsspørsmål, vold med mer. Mange av disse kan være interessante utgangspunkt for litt annerledes saker under fotball-VM. Ta kontakt med Andreas Delsett for tips og kontakter.

KILDER I NORGE

Det sørafrikanske diasporamiljøet i Norge er forholdsvis stort, med egen forening og aktiviteter også på andre fronter. For eksempel arrangementet World Cup – World Music under fotball-VM.

Fellesrådet for Afrikas nettsider er bredfulle av informasjon om forhold i alle afrikanske land. Her er landinformasjon, bakgrunnsartikler, pekere med mer. Her kan du også abonnere på Africa News Update. To ganger i uka får du nyheter, bakgrunnsstoff og feature sakset fra afrikanske medier, gratis til din e-post.

Forskningssamarbeidet mellom Norge og Sør-Afrika har eksistert helt siden avskaffelsen av apartheid. Derfor finnes det mange forskere i Norge med kompetanse på Sør-Afrika, innen mange forskjellige fagfelt. Ta kontakt med Andreas Delsett for konkrete tips om personer å kontakte.

Ett svar til “KILDETIPS”

  1. Johnd664

    Because here is a list of multiplayer games is that the leave was asked dgkebdgcbecd

Send et svar